Why Choose Us

 เราจำหน่ายเครื่่องเชื่อมท่อ HDPE

คุณภาพดี ทุกขนาด ขนาดเล็กที่สุด ถึง ขนาดใหญ่ที่สุด ราคาโรงงาน ราคาถูก ราคาผู้ผลิต ให้คำปรึกษาพร้อมข้อมูลให้ตรงความต้องการและเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับ ผู้แทนจำหน่าย ผู้รับเหมาในหน่วยงานรัฐ และ ผู้รับเหมางานเอกชน ทั่วประเทศไทย  

  เราจำหน่ายท่อ HDPE ท่อ PVC PP-R PB

เราจัดจำหน่ายท่อ HDPE ท่อPVC PP-R  PB ขายส่งท่อและอุปกรณ์ข้อต่อ PVC LDPE HDPE PB PP PP-R  มาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปาทุกชนิดราคาขายส่ง ราคาโรงงาน พร้อมจัดส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศไทย

 บริการนำเข้าเครื่องจักรเกี่ยวกับพาสติกทุกชนิด

บริการนำเข้าเครื่องจักรเกี่ยวกับพาสติกทุกชนิด ให้คำปรึกษาพร้อมข้อมูลให้ตรงความต้องการและเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับ ผู้แทนจำหน่าย ผู้รับเหมาในหน่วยงานรัฐ และ ผู้รับเหมางานเอกชน ทั่วประเทศไทย

 รับเหมาระบบท่อ   HDPE ท่อ PVC PP-R PB

เราจัดจำหน่ายท่อ HDPE ท่อLDPE ให้คำปรึกษาพร้อมข้อมูลให้ตรงความต้องการและเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับ ผู้แทนจำหน่าย ผู้รับเหมาในหน่วยงานรัฐ และ ผู้รับเหมางานเอกชน ทั่วประเทศไทย

Who We Are?

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ไทย-เอเซีย พี อี ไพ้พ์ จำกัด (ทีเอพี)และบริษัท S.R PE GROUP CO.,LTD ท่อพีอี HDPE คุณภาพดี ทุกขนาด ขนาดเล็กที่สุด ถึง ขนาดใหญ่ที่สุด ราคาโรงงาน ราคาถูก ราคาผู้ผลิต ท่อและอุปกรณ์ข้อต่อ PVC LDPE HDPE PB PP PP-R มาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปาทุกชนิดราคาขายส่ง ราคาโรงงาน พร้อมจัดส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศไทย เราบริการนำเข้าเครื่องจักรเกี่ยวกับพาสติกทุกชนิด เรารับเหมาระบบท่อ HDPE ท่อ PVC PP-R PB ทุกขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ โดนสินค้าคุณภาพดีมาตรฐาน มอก.(มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ผลิตโดยโรงงานผู้ผลิตชั้นนำในประเทศไทย 

READ MORE

Next Previous Testimonials

ท่อHDPE หรือที่นิยมเรียกกันว่าท่อ PE เป็นท่อส่งน้ำพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกพอลิเอทีลีนซึ่งเป็นวัสดุพลาสติกเชิงวิศวกรรม

ท่อพีอี / ข้อต่อ / อุปกรณ์

Client
Client
Client
Client
Client
Client