ข้องอ (SEGMENTED ELBOWS)6 ข้องอ (SEGMENTED ELBOWS)5 ข้องอ (SEGMENTED ELBOWS)4 ข้องอ (SEGMENTED ELBOWS)3 ข้องอ (SEGMENTED ELBOWS)1 ข้องอ (SEGMENTED ELBOWS) Size : D L1 Z
a 30°(±2°) a 45°(±2°) a 60°(±2°) a 90°(±2°)
20 100 103 110 112 126
25 112 116 133
32 140 144 155 158 177
40 145 159 163 187
50 170 177 194 199 230
63 179 199 205 242
75 180 205 212 256
90 182 243 260 367
110 280 295 368 375 485
125 297 371 380 493
140 299 377 384 500
160 302 384 390 510
180 300 324 413 433 581
200 327 417 439 591
225 330 422 446 604
250 334 428 453 616
280 338 434 467 645
315 343 441 478 662
355 400 448 598 647 919
400 454 608 660 941
450 650 711 906 953 1285
500 718 916 968 1310
560 726 926 985 1340
630 735 943 1005 1375
710 950 1046 1368 1444 1988

 

หมายเหตุ : 1.อุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม ข้องอ อ้างอินมาตรฐาน DIN 16963 (Segmented ELBOWS refers to standard DIN 16963)

2.รัศมีของข้องอ : R≧1.5 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (Radius of SEGMENTED ELBOWS : R≧1.5D)

3.ความหนา : T,อ้านอิงตามอัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา : SDR (Wall thickness : T, refers to standard Dimension Ratio : SDR)

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต (We reserve amendments of improvements andadjustments to the level of technique.)