สามทาง(TEES) สามทาง45°สามทาง(TEES)

TEE WYES45 สามทาง45°ฉากสามทาง45°

(TEE WYES45°)

สามทาง45°ฉาก1 สามทาง45°ฉาก2สามทาง45°ฉาก

Size

D

Unit : mm

L1 สามทาง

(TEES)

สามทาง45°: สามทาง45°ฉาก

(TEE WYES45°: TEE WYES45°PLUS)

L Z L L2 A
20 100 220 110.0  -  -  -
25 225 112.5 - - -
32 140 312 156.0 - - -
40 320 160.0 - - -
50 170 390 195.0 - - -
63 403 201.5 - - -
75 415 207.5 - - -
90 430 215.0 - - -
110 280 670 335.0 716 280 285
125 685 342.5 737 291
140 700 350.0 758 297
160 720 360.0 786 305
180 300 780 390.0 855 300 331
200 800 400.0 883 339
225 825 412.5 918 349
250 850 425.0 954 360
280 880 440.0 996 372
315 915 457.5 1045 387
355 400 1155 577.5 1302 400 489
400 1200 600.0 1366 507
450 650 1750 875.0 2286 1000 1040
500 1800 900.0 2357 1061
560 1860 930.0 - - -
630 1930 965.0 - - -
710 950 2610 1305.0 - - -

หมายเหตุ :   1.อุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม ข้องอ อ้างอินมาตรฐาน DIN 16963 (Segmented ELBOWS refers to standard DIN 16963)

2.อุปกรณ์ สามทาง 45° และ สามทาง 45° ฉาก ขนาด 110-500มม.(Size of TEE WYES 45° and TEE WYES 45° PLUS are 110-500mm.)

3.ความหนา : T,อ้านอิงตามอัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา : SDR (Wall thickness : T, refers to standard Dimension Ratio : SDR)

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต (We reserve amendments of improvements andadjustments to the level of technique.)