ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม

 

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม Price List of HDPE PIPE PE80    HDS 6.3 MPa ข้องอ 30°SEGMENTED ELBOWS 30°

ขนาด(มม.)

 

Size (mm)

ราคา :บาท/หน่อย (Price : Baht/pc.)
PN3.2 PN4 PN6.3 PN8 PN10 PN12.5 PN16 PN20 PN25
SDR41 SDR33 SDR21 SDR17 SDR13.6 SDR11 SDR9 SDR7.4 SDR6
20 - - - - - 10 12 14 16
25 - - - - 12 14 18 20 23
32 - - - 20 23 28 33 39 46
40 - - 25 30 37 44 52 62 72
50 - - 33 40 49 59 70 83 97
63 - - 43 54 66 79 95 111 131
75 - - 63 77 94 112 134 160 187
90 - - 91 112 136 164 196 232 272
110 - - 184 225 272 328 394 469 547
125 - - 271 330 404 489 586 694 812
140 - - 341 418 509 614 739 878 1026
160 - - 384 467 569 690 825 979 1146
180 - - 519 636 778 939 1123 1332 1559
200 - - 648 791 961 1167 1400 1661 1940
225 - - 827 1014 1234 1493 1791 2121 2483
250 - - 1023 1256 1536 1856 2224 2646 3095
280 - - 1307 1596 1948 2355 2830 3358 3928
315 881 1100 1665 2049 2502 3020 3627 4308 5038
355 1465 1820 2765 3411 4149 5015 6026 7144 8372
400 1882 2348 3573 4368 5332 6452 7746 9196 -
450 3827 4767 7314 8922 10888 13172 15811 18753 -
500 4807 5934 9069 11124 13558 16401 19661 - -
560 6053 7551 11477 14091 17199 20775 - - -
630 7758 9650 14688 18081 22024 26668 - - -
710-1600 สอบถามราคาจากทางฝ่ายขายของบริษัทฯ (Quotation upon request)

หมายเหตุ : 1. PN=ชั้นแรงดัน (Nominal pressure) SDR =  อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)

(Remarks)  2.ขนาด.PN และ SDR อ้างอินตามมาตฐานท่อ มอก.982-2556(Size,PN and SDR are refered to pipe standard TIS.982-2556)

               3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จะเปลี่ยนแปลงราคา โตยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า(We reserve the right to recondition and changing price without prior notice)