ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อpe80

 

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม Price List of HDPE Pipe  PE80  HDS 6.3 MPa ข้องอ 90°SEGMENTED ELBOWS 90°

ขนาด(มม.)

 

Size (mm)

ราคา :บาท/หน่อย (Price : Baht/pc.)
PN3.2 PN4 PN6.3 PN8 PN10 PN12.5 PN16 PN20 PN25
SDR41 SDR33 SDR21 SDR17 SDR13.6 SDR11 SDR9 SDR7.4 SDR6
20 - - - - -        
25 - - - -          
32 - - -            
40 - -              
50 - -              
63 - -              
75 - -              
90 - -              
110 - -              
125 - -              
140 - -              
160 - -              
180 - -              
200 - -              
225 - -              
250 - -              
280 - -              
315                  
355                  
400                 -
450                 -
500               - -
560             - - -
630             - - -
710-1600 สอบถามราคาจากทางฝ่ายขายของบริษัทฯ (Quotation upon request)

หมายเหตุ : 1. PN=ชั้นแรงดัน (Nominal pressure) SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T
(Remarks)  2.ขนาด.PN และ SDR อ้างอินตามมาตฐานท่อ มอก.982-2556(Size,PN and SDR are refered to pipe standard TIS.982-2556)
                  3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จะเปลี่ยนแปลงราคา โตยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า(We reserve the right to recondition and changing price without prior notice)