ข้องอ 45°, 60°

 

 

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม Price List of HDPE Pipe PE80  HDS 6.3 MPa ข้องอ 45°, 60°SEGMENTED ELBOWS 45°, 60°

ขนาดมม.

 

Size (mm)

ราคา :บาท/หน่อย (Price : Baht/pc.)
PN3.2 PN4 PN6.3 PN8 PN10 PN12.5 PN16 PN20 PN25
SDR41 SDR33 SDR21 SDR17 SDR13.6 SDR11 SDR9 SDR7.4 SDR6
20 - - - - - 11 13 15 17
25 - - - - 14 16 20 23 27
32 - - - 22 27 32 38 45 53
40 - - 29 35 43 51 60 72 84
50 - - 38 46 57 69 81 97 113
63 - - 51 64 78 94 112 132 155
75 - - 76 93 114 135 163 193 226
90 - - 130 161 196 235 282 333 391
110 - - 239 292 353 424 510 607 708
125 - - 353 431 527 638 765 905 1059
140 - - 447 547 667 804 968 1149 1344
160 - - 505 615 750 909 1086 1289 1509
180 - - 702 860 1052 1270 1520 1802 2109
200 - - 882 1077 1309 1589 1906 2261 2642
225 - - 1130 1385 1686 2040 2446 2898 3393
250 - - 1406 1725 2111 2550 3056 3636 4251
280 - - 1827 2232 2723 3292 3956 4694 5492
315 1239 1548 2342 2883 3520 4250 5104 6061 7089
355 2129 2644 4018 4956 6029 7288 8756 10382 12166
400 2751 3432 5222 6384 7794 9431 11322 13441 -
450 5205 6484 9948 12134 14809 17915 21506 25507 -
500 6571 8110 12396 15205 18531 22418 26874 - -
560 8322 10382 15779 19374 23647 28564 - - -
630 10739 13359 20332 25029 30487 36916 - - -
710-1600 สอบถามราคาจากทางฝ่ายขายของบริษัทฯ (Quotation upon request)

หมายเหตุ : 1. PN=ชั้นแรงดัน (Nominal pressure) SDR =  อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)

(Remarks)  2.ขนาด.PN และ SDR อ้างอินตามมาตฐานท่อ มอก.982-2556(Size,PN and SDR are refered to pipe standard TIS.982-2556)

               3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จะเปลี่ยนแปลงราคา โตยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า(We reserve the right to recondition and changing price without prior notice)