บริษัท เอส.ซี.บี. ไพ้พ์ ไลน์นิ่งซิสเทมส์ จำกัด S.C.B. PIPE LINING SYSTEMS CO., LTD.  
เลขที่ 70/1 หมู่ 6 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปรกาาร 10130 
Tel.: 0 2463 1780 Fax: 0 2463 1781 Mobile: 08 1259 0657
จำหน่ายเครื่่องเชื่อมท่อ HDPE

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ไทย-เอเซีย พี อี ไพ้พ์ จำกัด (TAP) เป็นผู้นำทางด้านการผลิตท่อความหนาแน่นสูง บริษัทฯ เริ่มต้นบุกเบิกการผลิตท่อ เอชดีพีอี หรือ ท่อ พี.อี. ชนิดความหนาแน่นสูง ตรา “แท็พ” (TAP)และบริษัท S.R PE GROUP CO.,LTD (S.R)ดำเนินการผลิตท่อ พอลิเอทิลีน และ อุปกรณ์ สำหรับใช้กับท่อ พอลิเอทิลีน นอกจาก บริษัทฯ ได้ผลิต และได้การรับรองเครื่องหมาย มอก. 982-2548 จากสถาบันมาตรฐานอุตสาหกรรม แล้วนั้น บริษัท ยังได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 จาก บริษัท URS (UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS (THAILAND) LIMITED) เมื่อ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549 และ บริษัท GLOBAL CERTIFICATION SERVICE LIMITED เมื่อ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2551และได้ทำการปรับVersion เป็น ISO 9001:2008 เมื่อเดือน เมษายน 2553

  เราจำหน่ายท่อ HDPE ท่อ PVC, PP-R, PB

เราจัดจำหน่ายท่อ HDPE ท่อ PVC, PP-R , PB ขายส่งท่อและอุปกรณ์ข้อต่อ PVC, LDPE, HDPE, PB ,PP, PP-R  มาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปาทุกชนิดราคาขายส่ง ราคาโรงงาน พร้อมจัดส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศไทย

 บริการนำเข้าเครื่องจักรเกี่ยวกับพลาสติกทุกชนิด

บริการนำเข้าเครื่องจักรเกี่ยวกับพลาสติกทุกชนิด ให้คำปรึกษาพร้อมข้อมูลให้ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับ ผู้แทนจำหน่าย ผู้รับเหมาในหน่วยงานรัฐ และ ผู้รับเหมางานเอกชน ทั่วประเทศไทย

 รับเหมาติดตั้งระบบท่อ HDPE ท่อ PVC, PP-R, PB

รับเหมาติดตั้งระบบท่อ HDPE, LDPE, PVC,PP-R, PB ทุกระบบ อาทิเช่น ท่อส่งน้ำดี,ท่อบำบัดน้ำเสีย,ท่อระบบก๊าซ ฯลฯ ของหน่วยงานรัฐ และ งานเอกชน ทั่วประเทศไทย