สถานที่.ธรรมกาย

สถานที่.ธรรมกาย

สถานที่.ธรรมกาย

   ระบบ ท่อระบายน้ำ ขนาด1400mm PN4 PE100

ปี พ.ศ 2553

สถานที่.ครบุรี

สถานที่.คอนบุรี

สถานที่.ครบุรี

ระบบ ท่อส่งน้ำขนาด 630 มม. PN6 PE100

ปี พ.ศ 2554

สถานที่.บางพลี

สถานที่.บางพลี

สถานที่.บางพลี

ระบบ ท่อน้ำเสีย ขนาด315mm PN10 PE100

ปี พ.ศ 2552

สถานที่.แหลมฉบัง

สถานที่.แหลงฉบัน

สถานที่.แหลมฉบัง

ระบบ ท่อส่งน้ำ ขนาด710mm PN10 PE100

ปี พ.ศ 2554

สถานที่.บางนา

สถานที่.บางนา

สถานที่.บางนา

ระบบ ท่อส่งน้ำ ขนาด160MM PN10 PE100

ปี พ.ศ 2551

สถานที่.พระราม6

สถานที่.พราราม6

 

สถานที่.พระราม6

ระบบ ท่อส่งน้ำ ขนาด160 MM PN10 PE100

ปี พ.ศ 2552

สถานที่.สำโรง

สถานที่.สำโรง

สถานที่.สำโรง

ระบบ ท่อน้ำเสีย ขนาด110mm PN10 PE80

ปี พ.ศ 2554

สถานที่.กําแพงเพชร

สถานที่.กําแพงเพชร

สถานที่.กําแพงเพชร

ระบบ ท่อดุก๊าส ขนาด315mm PN4 PE100

ปี พ.ศ 2553

สถานที่.ปทุมธานี

สถานที่.ปทุมธานี

สถานที่.ปทุมธานี

ระบบ ท่อส่งน้ำ ขนาด200mm PN10 PE100

ปี พ.ศ 2555

สถานที่.พัทยา

สถานที่.พัทยา

สถานที่.พัทยา

ระบบ ท่อส่งก๊าส

ปี พ.ศ 2555

สถานที่.แหลมฉบัง

สถานที่.แหลมฉบัง

สถานที่.แหลมฉบัง

ระบบ ท่อส่งน้ำ ขนาด800 PN10 PE80

ปี พ.ศ 2557