ใบแจ้งราคาท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูงPrice List of HDPE Pipe

PE100                                       Hydrostatic Desighn Stress is 8.0 MPa

HDPE pipe conforming to                                                      TIS.982-2556

ขนาดมม. 0D(mm) ราคา บาท/เมตร Price : Baht/m.
PN4 PN6.3 PN8 PN10 PN12.5 PN16 PN4 PN6.3
SDR41 SDR26 SDR21 SDR17 SDR13.6 SDR11 SDR41 SDR26
16 - - - - - - 13 15
20 - - - - - 17 19 24
25 - - - - 22 25 31 35
32 - - - 28 34 41 48 57
40 - - 35 41 51 60 72 85
50 - 44 52 64 78 94 111 132
63 - 69 81 101 123 148 178 208
75 - 95 116 143 174 207 250 297
90 - 132 161 198 241 289 347 410
110 - 194 241 295 357 429 516 614
125 - 250 308 376 460 557 667 790
140 - 316 386 473 576 694 836 993
160 - 414 506 617 752 911 1,089 1,292
180 - 518 636 780 954 1,152 1,378 1,633
200 - 640 788 962 1,170 1,420 1,703 2,021
225 - 804 996 1,221 1,486 1,798 2,156 2,554
250 - 1,011 1,237 1,518 1,857 2,244 2,689 3,199
280 - 1,260 1,562 1,907 2,327 2,813 3,380 4,012
315 1,038 1,606 1,963 2,415 2,949 3,561 4,276 5,078
355 1,321 2,030 2,492 3,074 3,740 4,520 5,431 6,439
400 1,674 2,573 3,177 3,885 4,742 5,739 6,889 8,178
450 2,142 3,301 4,094 4,994 6,094 7,373 8,850 10,497
500 2,666 4,072 5,030 6,170 7,520 9,097 10,906 -
560 3,320 5,105 6,295 7,730 9,434 11,369 - -
630 4,200 6,468 7,953 9,790 11,925 14,440 - -
710-1600 สอบถามราคาจากทางฝ่ายขายของบริษัทฯ (Quotation upon request)

 

หมายเหตุ : 1.OD = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก : มม. (Outiside diameter : mm.) PN=ชั้นแรงดัน : บาร์ (Nominal pressure :bar)

(Remarks)   SDR =  อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)

                2.ท่อมีความยาวมาตรฐานท่อนละ 12 เมตร.สำหลับท่อขนาด 20-110 มม.สามารถม้วนได้ ม้วนละ 100 ม.

(Standard pipe per length 12 m. and pipe OD 20-110 mm. could be coiled in 100 m. per roll)

3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จะเปลี่ยนแปลงราคา โตยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

(We reserve the right to recondition and changing price without prior notice)