รุ่นCH63

เครื่องเชื่อมท่อHDPE.PP-R รุ่นCH63-2500

เครื่องเชื่อมท่อHDPE.PP-R รุ่นCH63  ราคา 2500 บาท

รุ่นCH110

เครื่องเชื่อมท่อHDPE.PP-R รุ่นCH110-6500

เครื่องเชื่อมท่อHDPE.PP-R รุ่นCH110 ราคา 6500 บาท

รุ่นTNB160

เครื่องเชื่อมท่อHDPE.PP-Rรุ่นTNB160 ราคา32000 บาท

เครื่องเชื่อมท่อHDPE.PP-Rรุ่นTNB160 ราคา 32,000 บาท

รุ่นPW160

เครื่องเชื่อมท่อHDPE.PP-R รุ่นPW160 ราคา82000 บาท

เครื่องเชื่อมท่อHDPE.PP-R รุ่นPW160 ราคา82000 บาท

รุ่นPW250

เครื่องเชื่อมท่อHDPE.PP-R รุ่นPW250  ราคา 105000 บาท

เครื่องเชื่อมท่อHDPE.PP-R รุ่นPW250  ราคา 105000 บาท

รุ่นPW315

เครื่องเชื่อมท่อHDPE.PP-R รุ่นPW315 ราคา 120000 บาท

เครื่องเชื่อมท่อHDPE.PP-R รุ่นPW315 ราคา 120000 บาท

รุ่นPW45O

เครื่องเชื่อมท่อHDPE.PP-R รุ่นPW45O ราคา 210000 บาท

เครื่องเชื่อมท่อHDPE.PP-R รุ่นPW45O ราคา 210,000 บาท

รุ่นPW630

เครื่องเชื่อมท่อHDPE.PP-R รุ่นPW630 ราคา 255000 บาท

เครื่องเชื่อมท่อHDPE.PP-R รุ่นPW630 ราคา 25,5000 บาท

รุ่นTNB160

เครื่องเชื่อมท่อHDPE.PP-Rรุ่นTNB160 ราคา32000 บาท

เครื่องเชื่อมท่อHDPE.PP-Rรุ่นTNB160 ราคา 32,000 บาท