ท่อพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง  

  • ท่อน้ำดื่มมาฐานเลขที.982-2548 STANDARD FOR HIGH-DENSITY POLYETHYLENE PIPE FOR DRINKING SERVICES
  • อุปกรณ์ขอต่อแบบเชื่อม BUTT-FUSIONS FITTINGS
  • อุปกรณ์ประกอบ ACCESSORIES
  • อุปกรณ์ขอต่อแบบเชื่อม BUTT-FUSIONS FITTINGS